Electric motors for blinds

elmot_02Prednosti motora i osovine 60 mm

  • Osovina za roletu promjera 60 mm ima istu visinu namotavanja plašta (lamele 37) kao i osovina promjera 40 mm, za kutiju (VEKA VARIANT 175mm i 210mm), a dozvoljava veće raspone kod izrade iste.
  • Motor sa većim promjerom osovine ima duže vrijeme rada u kontinuitetu, a samim time i manje zagrijavanje
  • Mogućnost povezivanja više prozora na zajedničku osovinu
  • Mogućnost spajanja motora na jednu zajedničku centralu za rukovanje